Regulamin konkursu znajduje się na stronach konkursu w Wikipedii.