Tegoroczne nagrody w konkursie prezentują się następująco:

nagrody główne

za najlepsze pojedyncze zdjęcie

  1. nagroda: 3000 zł
  2. nagroda: 1500 zł
  3. nagroda: 750 zł

za jakość oraz liczbę fotografii z listy „zapotrzebowanie szczególne

  1. nagroda: 2000 zł
  2. nagroda: 1500 zł
  3. nagroda: 750 zł

nagrody tematyczne

za najlepsze zdjęcie z kategorii „architektura drewniana”, „architektura XX w. i industrialna/post-industrialna”, „kamienica/pejzaż miejski”

  1. nagroda: 750 zł
  2. nagroda: 500 zł
  3. nagroda: 250 zł

nagrody partnerów