przedstawiciele instytucji

Ewa Caban
reprezentant Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego, architekt, konserwator zabytków, edytuje Wikipedię jako EwkaC od lutego 2011.
Anna Hardt
fotograf redakcyjny kwartalnika „Renowacje i Zabytki”.
Antoni Kreis
artysta fotografik, członek Związku Polskich Artystów Fotografików, wiceprezes ds. edukacji Okręgu Śląskiego ZPAF. Uczestnik blisko stu fotograficznych wystaw zbiorowych i kilkudziesięciu indywidualnych. Laureat dziesiątek nagród w konkursach fotograficznych i filmowych.

przedstawiciele wikimediów

Adam Kliczek
fotograf amator, współorganizator i uczestnik Wikieskpedycji w latach 2011–2013, dokumentującej m.in. zabytki. Autor kilkudziesięciu fotografii, które uzyskały oznaczenie wysokiej jakości w Wikimedia Commons.
Karol Głąb
fotograf amator, współorganizator i uczestnik Wikiekspedycji w latach 2009–2011.
Marcin Konsek
fotograf amator, podróżnik, pilot wycieczek. Autor wielu fotografii, które uzyskały oznaczenia wartościowej grafiki oraz grafiki wysokiej jakości w Wikimedia Commons.