Skład komisji konkursowej zostanie ogłoszony wkrótce.