Dobra wiadomość dla wszystkich osób fotografujących województwo śląskie. Jak informuje Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego na swoich stronach internetowych:

Podobnie jak w poprzednich latach, również i w tym roku Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach funduje nagrody dla uczestników konkursu za zdjęcia zabytków znajdujących się na obszarze województwa śląskiego. Ocenie podlegać będą walory artystyczne i dokumentacyjne oraz jakość wykonanych fotografii.

Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego planuje przyznanie 3 nagród (I, II, III miejsce). Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany liczby nagród w zależności od ilości i jakości zgłoszonych zdjęć. Informacja o laureatach zostanie podana na naszej stronie internetowej najpóźniej do 31 października 2014.

Zdjęć nie trzeba osobno zgłaszać, zostaną one wybrane z ogółu przesłanych zdjęć w ramach Wiki Lubi Zabytki.