W ostatnią niedzielę, w Krakowie miał miejsce kolejny spacer organizowany przez Międzynarodowe Centrum Kultury. A wszystko to w ramach naszego konkursu. 

Obecnie Twierdza Kraków to około 180 różnego typu obiektów: fortów, baterii, schronów, mostów. Ostatnimi czasy mimo wielu pozytywnych przykładów podejmowanych działań zabezpieczających, proces destrukcji materialnej fortów narasta. Walka o przestrzeń w mieście i jego najbliższym otoczeniu oraz ciągły proces rabunku wyposażenia obiektów przyczyniają się do stopniowego znikania obiektów fortecznych z krajobrazu Krakowa.

Spacer prowadziła pani Ewa Wojtoń.

fot.: materiały MCK