Już po raz drugi konkurs Wiki Lubi Zabytki będzie miał swój podkonkurs lubelski.

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” we współpracy z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Lublinie, „Teką Lubelską”, Grupą Fotografów Lubelskich oraz Lubelskim Towarzystwem Fotograficznym wybiorą najlepsze fotografie zabytków z terenu województwa lubelskiego i nagrodzą je publikacjami książkowymi.

Podkonkurs lubelski zostanie zainaugurowany w sobotę 31 sierpnia 2013 roku o godzinie 14:30 w Ośrodku “Brama Grodzka – Teatr NN”. Następnie w kolejne niedziele września (8, 15 i 22) Grupa Fotografów Lubelskich zorganizuje spacery po Lublinie podczas, których będzie można zwiedzić miasto i wykonać zdjęcia na konkurs.

Spacer Szlakiem Renesansu Lubelskiego

31 sierpnia, godz. 14:30
spotkanie pod Bramą Grodzką poprowadzi Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”.

Spacer po Kalinowszczyźnie

8 września, godz. 9:00

 1. Zespół klasztorny franciszkanów (ul. Kalinowszczyzna 3),
 2. Kamienica (ul. Sienna 25),
 3. Stary cmentarz żydowski (ul. Sienna),
 4. Cmentarz żydowski (ul. Walecznych),
 5. Dwór Wincentego Pola (ul. Kalinowszczyzna 13) - wstęp do środka muzeum jest płatny!,
 6. Kamienica (ul. Kalinowszczyzna 17),
 7. Dom (ul. Kalinowszczyzna 19),
 8. Zespół klasztoru augustianów (ul. Kalinowszczyzna 62),
 9. Czerwona Karczma (ul. Łęczyńska 2),
 10. Cmentarz parafii pw. św. Agnieszki (ul. Kleeberga).

Spacer trzeci

15 września, godz. 9:00

 1. Cukrownia Lublin,
 2. Zespół budynków dawnej fabryki maszyn i narzędzi rolniczych (ul. 1 Maja),
 3. Budynek hangaru lotniczego (ul. Wrońska).

Spacer czwarty

22 września, godz. 9:00

 1. Stare Miasto – Browar na Bernardyńskiej,
 2. Teatr Stary,
 3. Bank Rolny, Sąd Rejonowy (ul.Chopina),
 4. Zespół architektoniczny dawnego Związku Pracy Kulturalnej (ul Narutowicza),
 5. Budynek Teatru (ul. Narutowicza),
 6. Domek Kata (ul. Długosza).

Miejsca spotkań to miejsca początkowe każdego spaceru.